Konferencja: Zagospodarowanie dawnej bazy powojskowej szansą rozwoju Szprotawy

organizowana w ramach projektu Racjonalne usprawnienie przekształcania terenów zdegradowanych w Europie - TIMBRE Szprotawa, 12 czerwca 2014

Hotel „Chrobry”, Wiechlice, ul. Jesionowa 3

Programme

9:00 -9:30

Rejestracja uczestników

9:30 –9:40

Powitanie gości

Możliwości, uwarunkowania przekształcania terenu dawnej bazy poradzieckiej w Szprotawie

9:40- 9:55

Dawna baza poradziecka w Szprotawie – historia i stan obecny – przedstawiciel Urzędu Miasta

9:55- 10:10

Dawna baza powojskowa jako modelowy przykład przekształceń terenu powojskowego – Janusz Krupanek , IETU

10:10- 10:25

Site investigation  – Mariusz Kalisz, IETU

10:25- 10:40

Planowanie przyszłych funkcji  zagospodarowania  - Beata Michaliszyn, IETU

10:40 – 10:55

Przerwa

10:55 – 11:10

Przekształcanie istniejącej infrastruktury powojskowej - Marek Matejczyk, IETU

11:10 - 12:10

Remediation, environmental protection and risk management – Stefan Trapp, Lauge Clausen, DTU; Marcel Stalder,  SolGeo; Mariusz Kalisz, IETU

12:10 – 12:50

Lunch

Plany dalszego rozwoju na terenie dawnej bazy wojskowej w Szprotawie

12:50 – 13:00

Zintegrowane podejście do dalszego przekształcania terenu dawnej bazy lotniczej - Janusz Krupanek, IETU

13:00 – 13:40

Plany gminy/oferta dla inwestorów  - Burmistrz Szprotawy

Plany rozwoju i oferta inwestycyjna  szprotawskiej podstrefy Wałbrzyskiej Specjalne Strefy Ekonomicznej -  Katarzyna Prociak,  InvestPark 

13:40 –14:40

Workshop session

Planning of future redevelopment of the site with support of the MMT planning tool – Janusz Krupanek, Mariusz Kalisz, Beata Michaliszyn, IETU

14: 40 – 15:00

Dyskusja  i zakończenie konferencji

15:00 - 16:00

Spotkania konsultacyjne przy kawie i herbacie z przedstawicielami projektu TIMBRE i Gminy Szprotawa i objazd terenu dawnej wojskowej bazy lotniczej