Řízení

Pracovní blok 2 (WP2): Struktury rozhodování a místní kultura: Výzkum administrativních možností a specifických postojů aktérů

Strategie pro regeneraci brownfields se mohou v jednotlivých regionech výrazně odlišovat. Pro ekonomickou realizovanost a technologicky užitečnou aplikaci technologií, strategií a nástrojů je nezbytné lépe porozumět specifickým vazbám, místním politickým nástrojům a názorům místních aktérů a rozhodujících činitelů.

Tento pracovní balíček je zaměřen na identifikaci a vyhodnocení specifik jednotlivých regionů,  kulturně zakořeněné postupy aktérů podílejících se na revitalizaci kontaminovaných ploch. Cílem je poskytnutí návodu na vhodnější a efektivnější využití existujících technologií, metod a nástrojů.

 

Hlavním cílem tohoto WP je analýza rozhodovacích struktur, identifikace překážek a nevyužitého potenciálu technologií, přístupů a nástrojů regenerace brownfields. To vše se zaměřením na konkrétní území v Rumunsku, České republice a Polsku (viz WP4 ). Aby bylo studovat hluboké znalosti lokálních kulturních specifik a přístupů k řešení kontaminovaných ploch, bude prováděn výzkum prostřednictvím metodiky focus groups. Jejich prostřednictvím by měl tento pracovní blok poskytnout detailní sociální informace pro WP3 a WP6, a měl by rovněž posloužit jako základní platforma pro veškeré technologie a vývojové nástroje projektu.