Publikace projektu timbre

Publikace projektu timbre budou zveřejněny zde, jakmile budou dostupné.

Frantál, B., Kunc, J., Nováková, E., Klusáček, P., Martinát, S., and Osman, R. (2013): Location Matters! Exploring Brownfields Regeneration in a Spatial Contexts (Case Study of the South Moravian Region, Czech Republic), Moravian Geographical Reports 21(2/2013), 5-19, --> Download

Abstrakt:

Článek se snaží odpovědět na otázku, které lokalizační a specifické faktory mají rozhodující vliv na úspěšnou regeneraci brownfields. S využitím dat za Jihomoravský kraj, autoři analyzují prostorovou a funkční distribuci brownfields, testují souvislost mezi rozvojovým potenciálem obcí a rozmístěním již regenerovaných brownfields a porovnávají strukturu a charakteristiky existujících a regenerovaných brownfields, aby identifikovali signifikantní katalyzátory a bariéry procesu regenerace. Výsledky ukazují, že regenerované brownfields se mnohem častěji nachází v obcích s vyšším rozvojovým potenciálem, který je reprezentován zejména mírou lokální podnikatelské aktivity, periférností (blízkostí k regionálními centru a napojením na hlavní silniční síť) a kvalitou lokální infrastruktury. Také se potvrdilo, že velikost brownfileds, jejich předchozí industriální využití a existence kontaminace nepředstavují rozhodující bariéry, pokud se nachází v atraktivní lokalitě a nemají komplikované vlastnické vztahy.

 

Klusáček, P., Krejčí, T., Martinát, S., Kunc, J., Osman, R. and Frantál, B. (2013): Regeneration of agricultural brownfields in the Czech Republic – case study of the South Moravian Region, Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis 61(2), 549-561, --> Download

The paper deals with the regeneration of agricultural brownfi elds in the Czech Republic. The first part of paper introduces the issue and the most important results of the previous scientific researches. The second part describes the goal of paper and methodology of own research activities. The third part brings own analysis of the Czechinvest Agency dataset of the non-regenerated agricultural brownfields collected in period 2005–2007 updated for the case study area of the South Moravian Region according the dataset of the Regional Development Agency of the South Moravia (2010). The forth part pays attention to origin and potential location of agricultural brownfields in the South Moravian Region – the issue is demonstrated by using of the selected indicators showing decrease
of agricultural production in this region. The fifth part brings the more detailed analysis of nonregenerated
agricultural brownfi elds for the South Moravian Region. The six parts describes the selected examples of the regenerated agricultural brownfi elds. The final part contains discussion of main results and brings some recommendations which could be useful and inspiring for the different groups of stakeholders (e.g. owners, investors, representatives of public administration etc.) who are involved in process of the regeneration of agricultural brownfields.

 

Vojvodikova (ed.) 2012 BrownfieldyMartinát, S., Dvořák, P. Frantál, B., Klusáček, Kunc, J. (2012): Dlouhodobé proměny vybraných socio-demografických charakteristik obyvatelstva území postiženého industriálními činnostmi: na příkladě katastrálního území Kunčičky (městský obvod Slezská Ostrava). In Vojvodíková, B. (ed.): Brownfieldy – souvislosti a příležitosti. Důl Alexander – zrcadlo minulosti, příležitost budoucnosti Kunčiček. VŠB-TU Ostrava, Professional Publishing, 16-26.

 

Abstrakt:

Cílem kapitoly je analyzovat dlouhodobé proměny vybraných socio-demografických charakteristik obyvatelstva území, kde se v současné době nachází množství ploch nevyužívaných (případně částečně využívaných) areálů po průmyslových činnostech (tzv. brownfields). Jako příklad takového území bylo vybráno katastrální území Kunčičky, administrativně náležící v rámci Ostravy k městskému obvodu Slezská Ostrava. Území bylo vybráno jako příklad lokality, kde prudký rozvoj průmyslu způsobil útlum obytné funkce a převahu funkce průmyslové. V první části je provedena rešerše odborné literatury k tématu brownfields, v dalších částech analyzujeme historický vývoj území, jeho industrializaci, související dlouhodobé populační proměny, proměny domovního fondu a jejich prostorové souvislosti. V poslední části shrnujeme aktuální problémy území, kde stále probíhá úpadek průmyslových aktivit.

Articles:

 • *Alexandrescu, F., Bleicher, A., Weiss, V. (2014b). Transdisciplinarity in Practice: The Emergence and Resolution of Dissonances in Collaborative Research on Brownfield Regeneration,
  Interdisciplinary Science Reviews 39(4), 307 - 322 --> Link to publisher
 • *Alexandrescu, F., Martinát, S., Klusáček, P., Bartke, S. (2014b). The path from passivity toward entrepreneurship: Public sector actors in brownfield regeneration processes in central and eastern Europe. Organization & Environment 27(2), 181-201 --> Link to publisher
 • *Algreen, M., Kalisz, M., Stalder, M., Martac, E., Krupanek, J., Trapp, S., Bartke, S. (2015): Using pre-screening methods for an effective and reliable site characterization at megasites, Environmental Science and Pollution Research published online 17 May 2015, DOI: 10.1007/s11356-015-4649-6 --> Download
 • *Algreen, M., Trapp, S. and Rein, A. (2013): Phytoscreening and phytoextraction of heavy metals at Danish polluted sites using willow and poplar trees, Environmental Science and Pollution Research published online 07 September 2013, DOI 10.1007/s11356-013-2085-z --> Download
 • Bartke, S. (2011): TIMBRE, Nicole News October 2011, 8. --> Download
 • *Bartke, S. and R. Schwarze (2015): No perfect tools: Trade-offs of sustainability principles and user requirements in designing tools supporting land-use decisions between greenfields and brownfields, Journal of Environmental Management 153, 11-24, doi: 10.1016/j.jenvman.2015.01.040 --> Download
 • Bartke, S., Bielke, A., Homuth, A., Roselt, K. and Zill, T. (2014). Das TIMBRE Priorisierungstool: Brachflächenbewertung von Grundstücksportfolien in Sachsen und Thüringen, altlasten spektrum 23(5), --> Download.
 • *Efligenir, A., Mohamed, M.A., Fievet, P. and Fatin-Rouge, N. (2013): Reusing chelating agents to wash metal-contaminated soils, Journal of Environmental Chemical Engineering 1(3), 448–452 --> Link to sciencedirect
 • *Frantál, B., Kunc, J., Klusáček, P. and Martinát, S. (2015): Assessing success factors of brownfields regeneration: International and inter-stakeholder perspective. Transylvanian Review of Administrative Sciences, 44E, 91-107, --> Download.
 • *Frantál, B., Kunc, J., Nováková, E., Klusáček, P., Martinát, S., and Osman, R. (2013): Location Matters! Exploring Brownfields Regeneration in a Spatial Contexts (Case Study of the South Moravian Region, Czech Republic), Moravian Geographical Reports 21(2/2013), 5-19, --> Download
 • *Klusáček, P., Krejčí, T., Martinát, S., Kunc, J., Osman, R. and Frantál, B. (2013): Regeneration of agricultural brownfields in the Czech Republic – case study of the South Moravian Region, Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis 61(2), 549-561, --> Download
 • Kraske, M. (2013): Raus aus Schutt und Asche, UFZ-Newsletter Feb. 2013, ISSN 1868-7512, 6 --> Download
 • *Kunc, J., Martinát, S., Tonev, P., Frantal, B. (2014). Destiny of urban brownfields: spatial patterns and perceived consequences of post-socialistic deindustrialization. Transylvanian Review of Administrative Sciences 41E, 109-128 --> Download
 • *Mohamed, M.A., Efligenir, A., Husson, J., Persello, J., Fievet, P. and Fatin-Rouge, N. (2013): Extraction of heavy metals from a contaminated soil by reusing chelating agent solutions, Journal of Environmental Chemical Engineering 1(3), 363–368 --> Link to sciencedirect
 • *Morio, M.,Schädler, S., Finkel, M. (2013): Applying a multi-criteria genetic algorithm framework for brownfield reuse optimization: Improving redevelopment options based on stakeholder preferences. Journal of Enviromental Management 130. 331–346 --> Link to sciencedirect 
 • *Osman, R., Frantál, B., Klusáček, P., Kunc, J., Martinát, S. (2015). Factors affecting brownfield regeneration in Post-socialist space: The case of the Czech Republic. Land Use Policy, 48: 309–316, doi: 10.1016/j.landusepol.2015.06.003 --> Link to sciencedirect
 • *Rizzo, E., Pesce, M., Pizzol, L., Alexandrescu, F.M., Giubilato, E., Critto, A., Marcomini, A., Bartke, S. (2015). Brownfield regeneration in Europe: Identifying stakeholder perceptions, concerns, attitudes and information needs, Land Use Policy 48, 437-453, doi: 10.1016/j.landusepol.2015.06.012 --> Link to sciencedirect
 • *Schädler, S., Finkel, M., Bleicher, A., Morio, M. and Gross, M. (2013): Spatially Explicit Computation of Sustainability Indicator Values for the Automated Assessment of Land-Use Options. Landscape and Urban Planning 111(March), 34-45, doi:10.1016/j.landurbplan.2012.12.002. --> Download reprint
 • Schädler, S., Morio, M., Bartke, S., Bleicher, A., Bielke, A., Freygang, M. and Finkel, M. (2013): Planung und vergleichende Bewertung von Nutzungsalternativen auf Brachflächen mit der Megasite Management Toolsuite (MMT), altlastenspektrum 04/2013, 145-153. --> Link to publisher

PhD-Theses

 • Mohamed M.A. (2014): Réutilisation de fluides pour le traitement des sols contaminés par des hydrocarbures et des cations métalliques, Dissertation at University of Franche-Comté Besançon, June 2014.
  . --> Link
 • Morio, M. (2012): Development of an Integrated Decision Support System for Brownfield Restoration, Dissertation at Eberhard Karls Universität Tübingen, April 2012. --> Download
 • Schädler, S. (2011): Targeted Design and Integrated Evaluation of Land Use Alternatives for Sustainable Brownfield Redevelopment, Dissertation at Eberhard Karls Universität Tübingen, October 2011. --> Download

Související literatura

Zde jsou uvedeny další písemné nabídky (nebyly publikovány jako součást projektu timbre).

 

Články

[citace budou uvedeny jako v původním anglickém originále ]

 • Schädler, S., Morio, M., Bartke, S. & M. Finkel (2012): Integrated planning and spatial evaluation of megasite remediation and reuse options, Journal of Contaminant Hydrology 124(1-4), 88-100.
 • Bartke, S. (2011): Valuation of Market Uncertainties for Contaminated Land, International Journal for Strategic Property Management 15(4), 356-378.
 • Schädler, S., Morio, M., Bartke, S., Rohr-Zänker, R. & M. Finkel (2011): Designing sustainable and economically attractive brownfield revitalization options using an integrated assessment model, Journal of Environmental Management 92(3), 827–837.
 • Bleicher, A. & M. Gross (2010): Sustainability assessment and the revitalization of contaminated sites: operationalizing sustainable development for local problems, International Journal of Sustainable Development & World Ecology 17(1), 57-66.
 • Gross, M. (2010) Ignorance, Research and Decisions about Abandoned Opencast Coal Mines, Science and Public Policy 37 (2), 125-134.
 • Morio, M., Finkel, M. & E. Martac (2010): Flow guided interpolation: A GIS-based method to represent contaminant concentration distributions in groundwater, Environmental Modelling and Software 25(12), 1769-1780.
 • Legind CN, Trapp S. (2009) Modeling the exposure of children and adults via diet to chemicals in the environment with crop-specific models, Environ. Pollut. 157, 778-785.
 • Petitgirard, A. Djehiche, M. Persello, J. Fievet, P. Fatin-Rouge N. (2009): PAH contaminated soil remediation by reusing an aqueous solution of cyclodextrins, Chemosphere 75, 714-718.
 • Roselt, K. (2009): Conflicts in the site development of burdened real estates and solution attempts for their elimination (model study), ZAU (Journal for Applied Environmental Research) - extra edition 16/2009
 • Semenzin E., Critto A. & Marcomini A. (2009): Ecosystem impairment evaluation on biodiversity and functional diversity for contaminated soil, Integrated Environmental Assessment and Managemnt 5(3), 399-413
 • Carlon C., Pizzol L., Critto A. & Marcomini A. (2008): A spatial risk assessment methodology to support the remediation of contaminated land, Environment International 34, 397-411.
 • Larsen M, Burken J, Macháčková J, Karlson UG, Trapp S (2008): Using tree core samples to monitor natural attenuation and plume distribution after a PCE spill, Environ. Sci. Technol. 42, 1711-1717.
 • Carlon C., Critto A., Ramieri E., Marcomini A. (2007): DESYRE decision support system for the rehabilitation of contaminated megasites, Integrated Environmental Assessment and Management 3, 211-222.
 • Gross, M. (2007): Communicating Ignorance and the Development of Post-Mining Landscapes, Science Communication 29(2), 264-270.
 • Gross, M. (2007): The Unknown in Process: Dynamic Connections of Ignorance, Non-Knowledge and Related Concepts, Current Sociology 55(5), 742-759.
 • Rein A, Fernqvist MM, Mayer P, Trapp S, Bittens M, Karlson U (2007): Degradation of PCB congeners by bacterial strains – Determination of kinetic parameters and modelling of rhizoremediation, Appl. Microbiol. Biotech. 77, 469-481.
 • Bayer, P. & M. Finkel (2006): Life cycle assessment of active and passive groundwater remediation technologies, Journal of Contaminant Hydrology 83, 171-199.
 • Critto A., Cantarella L., Giove S., Petruzzelli G.A. & Marcomini A. (2006): Decision support oriented selection of remediation technologies to rehabilitate contaminated sites, Integrated Environmental Assessment and Management 2, 273-285.
 • Fatin-Rouge, N. Dupont, A. Vidonne, A. Dejeu, J. Fievet, P. Foissy A. (2006): Removal of some divalent cations from water by membrane-filtration assisted with alginate, Water Research 40, 1303-1309.
 • Rügner, H., Finkel, M., Kaschl, A. & M. Bittens (2006) Application of monitored natural attenuation in contaminated land management – A review and recommended approach for Europe, Environmental Science & Policy 9, 568-576.
 • Klusáček, P. (2005): Downsizing of Coal Mining and the Restructuring of Steel Works and Heavy Engineering in the Ostrava Region, Moravian Geographical Reports 13(2), 3-12.
 • Gogu R. C., Hallet V., Dassargues A. (2003): Comparison between vulnerability assessment techniques. Application to the Néblon river basin (Belgium), Environmental Geology 44(8).

Knihy

[citace budou uvedeny jako v původním anglickém originále ]

 • Dowty, R.A. & B. Allen (eds.) (2011), Dynamics of Disaster: Lessons on Risk, Response and Recovery, London: Earthscan.
 • Gross, M. (2010): Ignorance and Surprise: Science, Society, and Ecological Design, Cambridge, MA: MIT Press.
 • Gross, M. & H. Heinrichs (eds.) (2010), Environmental Sociology: European Perspectives and Interdisciplinary Challenges, Heidelberg: Springer.
 • Argus, R. et al. (2009): Approaches and Tools for Sustainable Revitalization. Documentation of a Workshop of the U.S.-German Bilateral Working Group, May 8 and 9, 2008 New York - New York, Washington, DC: U.S. Environmental Protection Agency, EPA/600/R-09/024.
 • Marcomini A., Suter G.W. II, Critto A. (Eds) (2009): Decision Support Systems for Risk Based Management of Contaminated Sites, New York: Springer Verlag.
 • Twardowska, I. et al. (eds) (2006): Viable Methods of Soil and Water Pollution Monitoring, Prevention and Remediation, NATO Science Series: Springer.
 • Roselt, K. (2005): Temporal and spatial characteristics of complex heavy metal contaminations and their impacts on solutions for land use problems: Diss. Jena