Popis znečištěného území a jeho sanace

Pracovní blok 4 (WP4): Strategie a technologie pro integrovaný popis znečištěného území a jeho sanaci

WP 4 má za úkol analyzovat stávající strategie a technologie pro účinný popis znečištěného území a jeho následnou sanaci, dále je rozvíjet a testovat, přičemž se zaměří na: (i) ověřování proveditelnosti fytoremediace a proplachování typů půdy s použitím recyklátu (SSWRS), (ii) inovativní strategie pro efektivní popis znečištěného území a monitorování jeho kontaminace, (iii) zhodnocení možností nápravy s použitím modelů ploch, které jsou založeny na   adaptabilní charakterizaci ploch.

Ověřování proveditelnosti fytoremediace bude zahrnovat laboratorní studie týkající se rostlinné absorpce a fytotoxicity běžných škodlivých látek v půdě a v podzemní vodě, stejně jako matematickou simulaci za účelem kvantifikace a simulace fytoremediace. Ověřování proveditelnosti SSWRS bude zahrnovat terénní (in situ i on-site) a laboratorní experimenty zaměřené na procesní odolnost, výkon a vhodné cílové sloučeniny. Přenos škodlivin prostřednictvím SSWRS bude zhodnocen matematickým modelováním. Na vybraných plochách budou odebrány vzorky z jádra stromů a budou provedeny sondy přímým tlakem či do mělké půdy, které budou doplněny o numerickou simulaci za účelem testování proveditelnosti, omezení a účinnosti těchto technologií na charakterizaci ploch.

Budou provedeny studie potenciálních, nákladových a souvisejících rizik nápravných technik na původním místě, které poukáží na opatření, která by mohla či nemohla být úspěšná a vhodná pro danou plochu. Zhodnocená sada metodik poskytne nástroje pro integrované plánování a zhodnocení možností regenerace.