Urbanistická / architektonická kvalita a udržitelnost projektů regenerací

Seminar "Urbanistická"
Seminar "ReDevelopment"

 

Druhý workshop projektu TIMBRE v Ostravě (říjen 2012)

 

VSB TIMBRE Seminar na tema Urbanisticka a architektonicka kvalita a udrzitelnost projektu regeneraci brownfieldu.jpgVe dnech 11. -12. října 2012 organizoval projekt TIMBRE ve spolupráci s Vysokou školou báňskou - Technickou Univerzitou v Ostravě, resp. Jejich projektem Partnerství pro české brownfieldy (v čele s doc. Barbarou Vojvodíkovou) workshop pod názvem „Urbanistická / architektonická kvalita a udržitelnost projektů regenerací“. Workshop, který se konal v prostorách Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i. v Ostravě, byl rozdělen do dvou částí: 1) první den byl věnován tématickým přednáškám, na které navázal diskusní kulatý stůl na téma brownfields, jejich prioritizace, alternativy jejich využívání či identita a kultura na území brownfields; 2) druhý den byl více zaměřen na výsledky prací studentů, které byly doplněny několika přednáškami odborníků z praxe.

 

 

Den první (11. října 2012): Worskhop byl zahájen přednáškou Michala Šourka ze společnosti MS Architekti na téma Regenerace města a udržitelný rozvoj / Industriální dědictví v kontextu udržitelného rozvoje, po němž se svým příspěvkem vystoupil slovinský expert na regeneraci brownfields Boštjan Cotič z Institutu městského plánování v Lublani, ve kterém diskutoval slovinské zkušenosti s udržitelností projektů regenerace a specifika své země s ohledem na výskyt brownfields. Zaměřil se také na politický kontext stávajících regeneračních opatření. Dalším zahraničním účastníkem byl koordinátor projektu TIMBRE, Stephan Bartke z Centra pro výzkum životního prostředí v Lipsku, který pohovořil o udržitelnosti projektů regenerace brownfields v kontextu Evropy. Dopolední přednáškový blok byl ukončen přednáškou Ireny Smolové a Zdeňka Szczyrby z Univerzity Palackého v Olomouci na téma význam dobývacích prostor v krajině. Odpoledne bylo věnováno diskusím nad předběžnými výsledky pracovního bloku 3 projektu TIMBRE na téma prioritizace brownfields (nejen) v Ostravě, které vedl Petr Klusáček a Stanislav Martinát z Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i. a také diskusím o souvislostech kultury, identity a regenerace brownfields. Zde byly prezentovány příklady dobré praxe jak z České republiky, tak i z ostatních evropských zemí (diskusi zde vedli Tereza Chrástková z Magistrátu Města Brna, Michal Koleček z Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně z Ústí nad Labem a Karel Bařinka ze společnosti DHV).

 

 

Den druhý (12. října 2012): Tento den workshopu byl zahájen prezentacemi výsledků práce studentů na téma regenerace brownfields, na které navázalo vystoupení slovenských expertů Dagmar Petríkové a Petera Blahy, kteří přednášeli o bratislavském projektu regenerace Eurovea a Daniela Kunc o ostravské lokalitě Hrušov. Zajímavá diskuse následovala po přednášce na téma mitigační opatření a brownfields autorů Jany Peterové a Stanislava Endela z Ostravy. Na závěr workshopu vystoupil Igor Gargoš a Vít Ruprich z Agentury CzechInvest, kteří pohovořili o kompatibilitě jednotlivých databází brownfields v České republiky a jejich využitelnosti při spolupráci s veřejným i soukromým sektorem při přípravě projektů regenerace brownfields.

 

 

Dvoudenního workshopu se zúčastnilo více než 80 účastníků, a to jak studentů, tak i expertů z akademických kruhů, veřejného i soukromého sektoru a neziskových organizací. 

 

TIMBRE Prezentace (v češtině)

Zvadlo_brownfields_timbre.pdf (2.2 MB)