Novinky z Timbre

Logos von Eco Sid, timbre und der Stadt Hunedoara
Logo Eco Sid, timbre, Hunedoara

Workshop v Ostravě – 10. říjen 2013

Tým badatelů z Ústavu geoniky AV ČR v.v.i.  (Petr Klusáček, Stanislav Martinát, Josef Kunc, Bohumil Frantál and Robert Osman) presentoval různým skupinám aktérů, kteří aktivně participující na procesu regenerace brownfields v České republice, téma “Demonstrace možnosti využití webového nástroje pro prioritizaci brownfields – vybrané výsledky mezinárodního projektu TIMBRE”. Funkčnost prioritizačního nástroj byla nejprve demonstrována za použití prezentace a poté následovala diskuze s účastníky workshopu věnující se různým tématům. Přítomní aktéři projevili zájem zejména o konkrétní detaily jednotlivých funkcí, které byly osvětleny za pomoci Manuálu pro koncové uživatele.   V diskuzi zazněly i některé velmi zajímavé a inspirující podněty – například zda v rámci budoucího zlepšování nástroje je plánováno i zdokonalení kartografických výstupů prostřednictvím využití programu QGIS (dostupný na http://www.qgis.org/en/site/ ). V závěru zaznělo, že budoucí zlepšení prioritizačního systému jsou hlavním cílem závěrečné fáze řešení projektu TIMBRE a účastníci workshopu byli vyzvání, aby se na tomto procesu zdokonalování aktivně podíleli (všichni účastníci obdrželi emailem prezentaci, která v češtině obsahuje informace, jakým způsobem je možné prioritizační systém využívat a kam je možné poslat náměty na zlepšení)

tl_files/music_academy/background.gif

04.10.2011: Workshop timbre v Hunedoaře, Rumunsko

Projekt timbre oznámil svou první akci pro odborníky a zainteresované aktéry v rámci své testovací plochy v Hunedoaře v Rumunsku. Akce je pořádána s cílem hlubšího pochopení specifik rumunského kontextu regenerace brownfields, pochopení místních regionálně politických nástrojů a zkoumání percepce regenrace brownfields místními zainteresovanými aktery, pro které jsou připraveny ekonomicky proveditelné a technologicky užitečé aplikace, strategie a nástroje. Tato akce, která se uskuteční 11. 12. října v[nbsp]Hunedoaře, si proto klade za cíl seznámit všechny zainteresované aktéry v daném regionu s projektem timbre a shromáždit informace  vyjadřující jejich očekávání a potřeby v oblasti regenerace brownfields. Bude rozvinuta  spolupráce mezi partnery projektu timbre a zainteresovanými aktéry a odborníky. Svou účast mimo jinými potvrdil starosta města Hunedoara,  prefekt kraje a také rumunské vlády.

Více se dozvíte na našich rumunských nebo anglických webových stránkách.

tl_files/music_academy/background.gif

26.07.2011: timbre na konferenci EUROSOIL 2012 Výzva k zasílání abstraktů

Projekt timbre se zúčastní příští konference EUROSOIL 2012, “SOIL SCIENCE FOR THE BENEFIT OF MANKIND AND ENVIRONMENT”. V rámci konference bude organizována sekce (S 13.6.) pod názvem “A Discussion of State-of-the-Art Approaches, Technologies and Tools, and Comparison with International Context”. Uvítáme také váš příspěvek, proto byla vyhlášena výzva k zasílání abstraktů pro přednášky a postery. O této akci se dozvíte více na našich anglických webových stránkách.

tl_files/music_academy/background.gif

09.06.2011: Kick-off schůzka projektu timbre

Participants of timbre Kick-off / 1st Annual Meeting in Leipzig, Germany - June 2011
Účastníci 1. výroční Kick-off schůzky projektu  timbre, Leipzig, Německo – červen 2011

Zahajovací schůzka projektu timbre (1. výroční schůzka). Setkání slouží k usnadnění vzájemné  spolupráce partnerů projektu, identifikaci cílů jednolivých částí a jejich příspěvku pro celkový projekt. Na zahajovací schůzku navázala účast na 3. symposiu TASK, kde proběhly konzultace s řadou mezinárodních expertů.

tl_files/music_academy/background.gif

10.04.2011: Projekt timbre na konferenci věnované Brownfields

Konference Brownfields, která se konala ve Philadelphii (USA) 3. 6. dubna 2011, se zúčastnilo přes 6500 politiků různých úrovní,  inženýrů, projektantů a soukromých developerských firem. Projekt timbre představil návštěvníkům konference svůj výzkumný přístup k problematice regenerace brownfields v posterové sekci.

tl_files/music_academy/background.gif

04.02.2011: Zahajovací schůzka HOMBRE 

  Projekt HOMBRE je stejně jako projekt timbre financován 7. rámcovým programem projekt je zaměřen na zlepšení dlouhodobě udržitelného využití půdy a revitalizace brownfields v Evropě. Představitelé projektu timbre se zúčastnili zahajovací schůzky HOMBRE v Utrechtu.

tl_files/music_academy/background.gif

30.06.2010: Začátek projektu timbre

 
Participants of timbre's first meeting in 2010.
Účastníci první schůzky projektu timbre v roce 2010.

První neformální schůzka projektu timbre se konala 30. června 2010 v německém Lipsku. 2. symposium TASK pod názvem “Re-Use Contaminated Sites” poskytla vhodnou   příležitost k setkání a vzájemné výměně zkušeností.