Megasites v Evropě

Regenerace brownfields je nezbytná pro trvale udržitelné využívání půdních ploch v členských zemích Evropské unie. Rozsáhlá území, která původně sloužila vojenským, těžebním nebo komerčním účelům, jsou obvykle zamořena vysokým stupněm komplexní kontaminace. Tato území jsou považována za problematická, mnoho z nich je dnes nevyužitými plochami brownfields, které ohrožují rozvoj okolních obcí. V Evropě je více než 20 000 rozsáhlých a komplexně kontaminovaných ploch. Tyto takzvané megasites nejenže ohrožují vzácné vodní zdroje a půdu, ale představují hrozbu jak pro přírodu, tak pro zdraví, stejně jako zvýšené ekonomické a sociální náklady. Jejich efektivní a dlouhodobě udržitelná obnova vyžaduje inovativní zkoumání, inovativní nápravné technologie a integrované vyhodnocení přístupů pro optimalizaci opětovného využití.

 

V současné době je však úspěšnost regenerací brownfields z pohledu finanční náročnosti a ekologické využitelnosti či sociální akceptace neuspokojivá. Přestože existuje mnoho užitečných a inovativních technologií pro čištění území spolu s metodami na podporu rozhodovacího procesu, velmi zřídka dochází k jejich aplikaci a využití jejich plného potenciálu.

 

Nedostatečné povědomí o těchto nástrojích občas zapříčiní stav, kdy vlastníci, manažeři, místní správa a jiní akcionáři nevyužívají při regeneraci brownfields nejlepší dostupné technologie a nástroje na podporu rozhodování. Nejnovější požadavky Evropské Unie, jako je urgentní zájem na sanaci znečištěných půd a opětovné využití stávající infrastruktury, si navíc žádají vývoj a uplatňování nových a integrovaných řešení