Dekonstrukce a opětovné využití

Pracovní blok 5 (WP5): Dekonstrukce a opětovné použití struktur a materiálů

V současné době celá řada společností plánuje nové kancelářské budovy či obchodní centra jako náhradu za aktuálně využívané budovy postavené v padesátých až sedmdesátých letech 20. století. Tyto typy budov jsou již tradičně kontaminovány stavebními polutanty (např. azbest, umělá minerální vlákna, těžké kovy atd.). Rozhodnutí investora postavit novou budovu buď na stávajícím pozemku či na zelené louce závisí na nákladech na revitalizaci stávající budovy či pozemku.

Rozebrání standardní administrativní budovy, např. o 100.000 m³, představuje potenciální odpadový materiál v množství 25.000 m³. Odpadový materiál může zahrnovat betonové sutiny, lehký stavební materiál, ale i znečišťující stavební látky. Většinu takového stavebního odpadu je možné za určitých podmínek znovu vrátit do životního cyklu materiálu. Procento recyklovatelného materiálu závisí na předcházejícím prozkoumání struktury budovy, na metodách destrukce / oddělení materiálu a na metodách zpracování.


V rámci projektu TIMBRE bude vyvinut  technologický implementační postup pro investory, jehož cílem je opětovné použití stávajících budov a ochrana životního prostředí. Postup bude zahrnovat strategie ekologicky přijatelné destrukce budov s ohledem na odlišné stávající zákony jednotlivých států. Protože dekonstrukce a opětovné použití budov a struktur nejsou v žádných zákonech či směrnicích Evropské unie řešeny, vznikne v rámci projektu TIMBRE návrh na přípravu standardizovaných postupů.