Zintegrowane narzędzia oparte

Pakiet zadaniowy 6: Internetowe narzędzie zintegrowanego planowania i oceny opcji regeneracyjnych (WP6)

W pakiecie zadaniowym 6 opracowane zostanie narzędzie zintegrowanego planowania i oceny opcji rewitalizacyjnych dla terenów zdegradowanych. Będzie ono zawierało zróżnicowane modele i metody (moduły), które działają w oparciu o spójne zasoby danych. Zostanie ono opracowane tak, by umożliwić użytkownikowi jego dostosowanie do wymagań oraz uwarunkowań występujących na interesującym go terenie zdegradowanym ( w regionie lub kraju).

Narzędzie to jest przeznaczone do ulepszenia dotychczasowej praktyki wspierania przygotowania projektów rewitalizacyjnych na etapie ich wstępnego przeglądu, kiedy możliwości w odniesieniu do przyszłego wykorzystania terenu są rozważone, holistycznie ocenione i przedstawione społeczeństwu.

Narzędzie będzie powiązane z bazą danych systemu eksperckiego (patrz WP1) oraz odniesione do rezultatów narzędzia priorytetyzacji (patrz WP3). W dalszej części uwzględniono nowe moduły analizy ryzyka oraz szacowania potencjału (czasowego) wykorzystania do produkcji roślin energetycznych.

Możliwości opracowanego narzędzia planowania zastaną zaprezentowane na wybranych w projekcie terenach testowych. Wyniki przeprowadzonej demonstracji zostaną zaprezentowane na platformie internetowej projektu i będą służyć jako projekty modelowe dla całego procesu zintegrowanego planowania i oceny opcji rewitalizacyjnych: począwszy od zebrania danych i ich wstępnego przetworzenia, do zarządzania danymi wsadowymi w planowaniu i wyborze opcji ponownego wykorzystania aż po wielokryterialną ocenę.