Zintegrowane planowanie i ocena możliwości ponownego zagospodarowania terenu

Kontynuując zakończone sukcesem warsztaty eksperckie w Zielonej Górze 2012 pt.: „Rewitalizacja terenów zdegradowanych w Polsce – stan badań”, w których wzięło udział  około 70 uczestników, realizatorzy projektu Timbre, mają przyjemność zaprosić Państwa ponownie do Zielonej Góry na warsztaty ewaluacyjne i szkoleniowe pt.

„Zintegrowane planowanie i ocena możliwości ponownego zagospodarowania terenu”

Warsztaty odbędą się w dniu 5 marca 2013 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego województwa lubuskiego w Zielonej Górze

tl_files/timbre/Intern/4 Work Packages/WP7/Events 2013/Zielona Gora 2013/Zielona Gora Flyer PL front.jpg

Pobierz tutaj pierwsze ogłoszenie o spotkaniu oraz formularz rejestracyjny.

Projekt Timbre – „Racjonalne usprawnianie przekształcania  terenów zdegradowanych w Europie„ - ma na celu wsparcie interesariuszy w przełamaniu istniejących barier przekształcania terenów zdegradowanych przez opracowanie i zapewnienie pakietów technologii, podejść i narzędzi zarządzania, łatwo dostosowanych do potrzeb użytkowników, a służących remediacji tych terenów oraz planowaniu ich ponownego wykorzystania.

Celem zorganizowania warsztatów jest przedstawienie i omówienie metod i narzędzi wypracowanych w ramach projektu Timbre służących  zintegrowanemu planowaniu i ocenie możliwości ponownego zagospodarowania mega-obiektów na przykładzie terenu modelowego jakim jest dawna baza wojsk radzieckich w Szprotawie.

Zapraszamy przedstawicieli władz miejskich, konsultantów i firmy odpowiedzialne za nadzór i prowadzenie działań regeneracyjnych:  planistów, deweloperów, prywatnych konsultantów, menadżerów, przedstawicieli administracji publicznej, inwestorów, ubezpieczycieli zainteresowanych oceną efektywności ekonomicznej i środowiskowej oraz stopniem zrównoważoności przekształcenia mega-obiektów, którzy chcą poznać proponowane w projekcie metody i narzędzia oraz ocenić zasadność ich wykorzystania. Zapraszamy także  innych interesariuszy. takich jak organizacje pozarządowe i inne osoby, które chcą wymienić się doświadczeniem i wiedzą. 

Pobierz tutaj pierwsze ogłoszenie o spotkaniu oraz formularz rejestracyjny. 

Udział w warsztatach jest nieodpłatny. Spotkanie prowadzone będzie w języku polskim. Zapewnione będzie tłumaczenie na język angielski. Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone na niniejszej stronie internetowej.