Zarządzanie projektem

Pakiet zadaniowy 8: Zarządzanie projektem (WP8)

Aby zapewnić poprawą integrację i koordynację wszystkich aspektów projektu timbre a także ukończenie, zgodnie z przewidywanym czasem poszczególnych rezultatów, stworzono odpowiednią strukturę zarządzania projektem.

Cele poszczególnych pakietów zadaniowych zapewniają wdrażanie założeń zarządzania projektem. Jest ona istotna ze względu na zapewnienie właściwej koordynacji i zarządzania projektem oraz zorganizowanie efektywnego  przepływu informacji i integracji między poszczególnymi pakietami zadaniowymi oraz partnerami. Zarządzanie projektem zapewnia zsynchronizowanie i zintegrowanie wszyskich  działań podejmowanych w projekcie, zgodność z celami  i wizją projektu, utworzenie i zastosowanie systemu planowania i monitorowania działań powiązanego z  rezultatami projektu w zakresie wymaganych środków (czasu i kosztów) i ukończenia ich na czas a także rozpoczęcia i nadzoru nad współpracą między poszczególnymi pakietami zadaniowymi.