Wyniki i rezultaty projektu timbre

Na niniejszej stronie internetowej zamieszczane będą rezultaty projektu timbre, takie jak narzędzia, aplikacje oparte o wykorzystanie sieci internetowej, zalecenia i raporty. Ponieważ projekt realizowany jest z wykorzystaniem języka angielskiego, większość rezultatów przedstawiona zostanie w tym języku. Niemniej jednak, w celu upowszechnienia rezultatów projektu, będziemy przedstawiać streszczenia większości rezultatów w języku polskim.

Odwiedź teraz nasz zalecanej literatury i linki.