Upowszechnianie

Pakiet zadaniowy 7: Platforma internetowa, upowszechnianie i włączenie interesariuszy oraz udostępnienie wyników projektu (WP7)

W ramach WP7 opracowana zostanie internetowa platforma informacyjna użytkownika oraz zapewnione zostaną szkolenia i wydarzenia o charakterze informacyjnym.

Wykorzystanie i wdrożenie technologii środowiskowych dla regeneracji terenów zdegradowanych można podsumować następująco: „dobre rezultaty, przydatne narzędzia lecz niewłaściwe public relations oraz jednoczesna integracja społecznych/kulturowych i technicznych aspektów”. Rzeczywiście, na poziomie europejskim przydatne narzędzia są dostępne w sieci internet lecz nie działają w taki sposób, w jaki powinny (o ile w ogóle są aktualizowane).

Ogólnie, ten typ informacji jest bardzo trudno dostępny dla regionalnych i lokalnych aktorów, choćby tylko z technicznego punktu widzenia. Projekt timbre tym samym stworzy unikalne centrum informacji o strategiach przekształcania terenów zdegradowanych, uwzględniając opis oraz zestaw nowych dostępnych technologii  (rozpoznanie terenu oparte o badania dendrologiczne, technologie fitoremediacji oraz przemywania gleb) oraz narzędzi (system ekspercki, schematy społeczno-ekonomiczne, narzędzia priorytetyzacji, narzędzie oceny kosztów rozbiórki budynków oraz ponownego wykorzystania materiałów wyburzeniowych) opracowanych w projekcie timbre.

W celu rozpowszechniania wyników projektu wśród odbiorców, zorganizowane zostaną szkolenia oraz udostępnione zostaną materiały i publikacje, które spełnią wymagania oraz potrzeby  właścicieli terenów zdegradowanych, deweloperów, przedstawicieli administracji oraz innych interesariuszy uczestniczących w projektach remediacji terenów zdegradowanych