Warsztaty pt. w Szprotawie 2013

Warsztaty Rozpoznanie środowiska gruntowo-wodnego technikami wysokiej rozdzielczości

W dniach 17 i 18 września 2013 w Hotelu „Chrobry” w Wiechlicach, odbyły się warsztaty „Rozpoznanie środowiska gruntowo-wodnego technikami wysokiej rozdzielczości”. Warsztaty miały na celu przedstawienie i zademonstrowanie w warunkach polowych zaawansowanych technologii i strategii postępowania służących dokładnemu rozpoznaniu stanu środowiska gruntowo – wodnego na terenach zanieczyszczonych. W trakcie warsztatów przedstawiono teoretycznie i praktycznie techniki oparte o metody „Direct Push”, takie jak fluorescencja indukowana laserowo (Laser Induced Fluorescence – LIF), próbkowanie wód gruntowych, techniki sondowania typu „MIP” (Membrane Interface Probe), rozpoznanie parametrów hydraulicznych gruntów oraz fitoscreeningowe metody dendrochemiczne oparte o analizy próbek rdzeni drzew. Uczestnicy warsztatów mieli możliwość zapoznania się z prezentowanymi technikami i zasadami w zakresie interpretacji i wykorzystania uzyskanych wyników w złożonym procesie regeneracji mega-obiektów oraz możliwość bezpośredniej oceny ich skuteczności i efektywności ekonomicznej. Warsztaty były zorganizowane na terenie dawnej bazy poradzieckiej w Szprotawie.

Warsztaty zostały zorganizowane w ramach projektu: „Tailored Improvement of Brownfield Regeneration in Europe” – „Racjonalne usprawnienie przekształcania terenów zdegradowanych w Europie” – akronim TIMBRE – realizowanego w ramach 7. Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technologicznego Unii Europejskiej. Informacje o projekcie Timbre są dostępne na stronie: www.timbre-project.eu

Warsztaty prowadzali specjaliści z firmy Fugro, firmy SolGeo ze Szwajcarii, Duńskiego Uniwersytetu Technicznego - DTU Miljø, oraz Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.

 

Program warsztatów: 

 • Wprowadzenie do projektu Timbre - dr Janusz Krupanek, IETU  (Timbre_Szprotawa_17_09_2013_Projekt_timbre_Janusz_Krupanek_IETU)
 • Dawna baza poradziecka w Szprotawie – historia oraz stan obecny - Mariusz Kalisz, IETU  (Timbre_Szprotawa_17_09_2013_Former_Air_base_general description_Mariusz_Kalisz_IETU)

Techniki rozpoznania stanu środowiska gruntowo-wodnego

 •  Techniki sondowania typu „Direct Push” - dr Eugeniu Martac, Fugro  (Timbre_Szprotawa_18.09.2013_High_Resulution_Site_Characterisation_Eugeniu_Martac_Fugro)
 •  Technika analiz próbek rdzeni drzew - Mette Algreen Nielsen, DTU (Timbre_Szprotawa_18.09.2013_Tree_Coring_technique_Mette_Nielsen_DTU)
 •  Techniki analizy gazu glebowego - Marcel Stalder, SolGeo (Timbre_Szprotawa_18.09.2013_Soil_gas_sampling_analysis_technique_Marcel_Stalder_SolGeo)

 

Prezentacja technik wysokiej rozdzielczości rozpoznania środowiska gruntowo-wodnego przez dr Eugeniu Martac z firmy Fugro

 

Prezentacja techniki screeningowej poboru prób i analizy rdzeni drzew przez Mette Algreen Nielsen z DTU

Prezentacja terenowa technik rozpoznania stanu środowiska gruntowo-wodnego: dr Eugeniu Martac, Fugro; Mette Algreen Nielsen, Lauge Clausen, DTU, Marcel Stalder, Manfred Flum, SolGeo

 • metoda sondy membranowej (Membrane interface Probe - MIP)
 • fluorescencja indukowana laserem (Laser Induced Fluorescence - LIF)
 • narzędzie profilowania hydraulicznego (Hydraulic Profiling Tool - HPT)
 • metoda analizy prób rdzeni drzew - analiza dendrochemiczna
 • metody poboru prób i analizy powietrza glebowego
 • metody poboru prób i analizy stanu  wód podziemnych

Przegląd i omówienie prac terenowych przeprowadzonych na terenie dawnej bazy lotniczej wojsk radzieckich w Szprotawie w ramach projektu Timbre

 • Interpretacja wyników uzyskiwanych technikami sondowania typu „Direct Push”- dr Eugeniu Martac, Fugro  (Timbre_Szprotawa_18.09.2013_High_Resulution_Site_Characterisation_Eugeniu_Martac_Fugro)
 • Interpretacja wyników uzyskiwanych technikami dendorchemicznymi - Mette Algreen Nielsen, DTU (Timbre_Szprotawa_1809.2013_Tree coring_results_Mette_Nielsen_DTU)
 • Interpretacja wyników uzyskiwanych technikami analizy powietrza glebowego – Marcel Stalder, SolGeo (Timbre_Szprotawa_18.09.2013_Soilgas_interpretation_Marcel_Stalder_SolGeo)
 • Rezultaty badań fizykochemicznych wód podziemnych – Mariusz Kalisz, IETU  (Timbre_Szprotawa_workshop_17_09_2013_Groundwater_investigation_Mariusz_Kalisz_IETU)

 

Techniki rozpoznania stanu środowiska gruntowo-wodnego a dobór technik remediacyjnych

 • Techniki bioremediacji – Manfred Flum, SolGeo  (Timbre_Szprotawa_18.09.2013_Bioremediation_Manfred_Flum_SolGeo)
 • Techniki fitoremediacji Lauge Clausen, DTU  (Timbre_Szprotawa_18.09.2013_Phytoremediation_Lauge_Clausen_DTU)
 • Skojarzona technika chemiczna i biologiczna – Mariusz Kalisz IETU (Timbre_Szprotawa_workshop_17_09_2013_ISCO technique_Mariusz_Kalisz_IETU)

 

Kontakt z organizatorami:

Koordynator projektu Timbre

 

Stephan Bartke,

Email: timbre-info@ufz.de

tel: +49 341 235 1683

faks: +49 341 235 1836

Skype: stephan.bartke.ufz

 

Koordynator działań projektu Timbre w Polsce

 

Janusz Krupanek

 

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
ul. Kossutha 6, 40-844 Katowice, Polska

tel: +48 32 2546031 i +48 32 2540164; wew. 284, 140
faks: + 48 32 2541717
e-mail:
ietu@ietu.katowice.pl

17_09_2013_Former_Air_base_general_description

17_09_2013_Projekt_timbre

17_09_2013_Groundwater_investigation

17_09_2013_ISCO technique