Szkolenia / Spotkania

W ramach projektu timbre, zorganizowanych zostanie szereg seminariów i spotkań z udziałem praktyków i  naukowców. Celem spotkań jest zaangażowanie praktyków i naukowców w proces powstawania platformy projektu timbre.

Grupę docelową odbiorców rezultatów projektu stanowią eksperci w zakresie remediacji terenów zdegradowanych, tacy jak przedsiębiorstwa inżynieryjne, deweloperzy ale także lokalni, regionalni i krajowi decydenci i reprezentanci administracji i wyższych uczelni. Do nich w szczególności adresowane są zaawansowane szkolenia. Program szkoleń projektu timbre w szczególności ma kontekst profesjonalny, w którym osadzona jest rewitalizacja terenów zdegradowanych.

Kluczowe zagadnienia, takie jak poszukiwanie metod, analiza ryzyka, myślenie w kategoriach analizy cyklu życia, technologie innowacyjne, decyzje środowiskowe i kreowanie polityki stworzy spójne ramy dla wspólnego zrozumienia tych zagadnien wśród różnych grup interesariuszy zaangażowanych w procesy rewitalizacji terenów zdegradowanych.

Jeśli chcesz być na bieżąco informawanym o aktualnych spotkaniach  wpisz się do naszej alarmowej listy mailingowej [dostępna tylko w języku angielskim].

_____________________

Warsztaty pt. w Szprotawie 2013

Warsztaty Rozpoznanie środowiska gruntowo-wodnego technikami wysokiej rozdzielczości

W dniach 17 i 18 września 2013 w Hotelu „Chrobry” w Wiechlicach, odbyły się warsztaty „Rozpoznanie środowiska gruntowo-wodnego technikami wysokiej rozdzielczości”. Warsztaty miały na celu przedstawienie i zademonstrowanie w warunkach polowych zaawansowanych technologii i strategii postępowania służących dokładnemu rozpoznaniu stanu środowiska gruntowo – wodnego na terenach zanieczyszczonych. W trakcie warsztatów przedstawiono teoretycznie i praktycznie techniki oparte o metody „Direct Push”, takie jak fluorescencja indukowana laserowo (Laser Induced Fluorescence – LIF), próbkowanie wód gruntowych, techniki sondowania typu „MIP” (Membrane Interface Probe), rozpoznanie parametrów hydraulicznych gruntów oraz fitoscreeningowe metody dendrochemiczne oparte o analizy próbek rdzeni drzew. Uczestnicy warsztatów mieli możliwość zapoznania się z prezentowanymi technikami i zasadami w zakresie interpretacji i wykorzystania uzyskanych wyników w złożonym procesie regeneracji mega-obiektów oraz możliwość bezpośredniej oceny ich skuteczności i efektywności ekonomicznej. Warsztaty były zorganizowane na terenie dawnej bazy poradzieckiej w Szprotawie.

Warsztaty zostały zorganizowane w ramach projektu: „Tailored Improvement of Brownfield Regeneration in Europe” – „Racjonalne usprawnienie przekształcania terenów zdegradowanych w Europie” – akronim TIMBRE – realizowanego w ramach 7. Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technologicznego Unii Europejskiej. Informacje o projekcie Timbre są dostępne na stronie: www.timbre-project.eu

Warsztaty prowadzali specjaliści z firmy Fugro, firmy SolGeo ze Szwajcarii, Duńskiego Uniwersytetu Technicznego - DTU Miljø, oraz Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.

 

Program warsztatów: 

 • Wprowadzenie do projektu Timbre - dr Janusz Krupanek, IETU  (Timbre_Szprotawa_17_09_2013_Projekt_timbre_Janusz_Krupanek_IETU)
 • Dawna baza poradziecka w Szprotawie – historia oraz stan obecny - Mariusz Kalisz, IETU  (Timbre_Szprotawa_17_09_2013_Former_Air_base_general description_Mariusz_Kalisz_IETU)

Techniki rozpoznania stanu środowiska gruntowo-wodnego

 •  Techniki sondowania typu „Direct Push” - dr Eugeniu Martac, Fugro  (Timbre_Szprotawa_18.09.2013_High_Resulution_Site_Characterisation_Eugeniu_Martac_Fugro)
 •  Technika analiz próbek rdzeni drzew - Mette Algreen Nielsen, DTU (Timbre_Szprotawa_18.09.2013_Tree_Coring_technique_Mette_Nielsen_DTU)
 •  Techniki analizy gazu glebowego - Marcel Stalder, SolGeo (Timbre_Szprotawa_18.09.2013_Soil_gas_sampling_analysis_technique_Marcel_Stalder_SolGeo)

 

Prezentacja technik wysokiej rozdzielczości rozpoznania środowiska gruntowo-wodnego przez dr Eugeniu Martac z firmy Fugro

 

Prezentacja techniki screeningowej poboru prób i analizy rdzeni drzew przez Mette Algreen Nielsen z DTU

Prezentacja terenowa technik rozpoznania stanu środowiska gruntowo-wodnego: dr Eugeniu Martac, Fugro; Mette Algreen Nielsen, Lauge Clausen, DTU, Marcel Stalder, Manfred Flum, SolGeo

 • metoda sondy membranowej (Membrane interface Probe - MIP)
 • fluorescencja indukowana laserem (Laser Induced Fluorescence - LIF)
 • narzędzie profilowania hydraulicznego (Hydraulic Profiling Tool - HPT)
 • metoda analizy prób rdzeni drzew - analiza dendrochemiczna
 • metody poboru prób i analizy powietrza glebowego
 • metody poboru prób i analizy stanu  wód podziemnych

Przegląd i omówienie prac terenowych przeprowadzonych na terenie dawnej bazy lotniczej wojsk radzieckich w Szprotawie w ramach projektu Timbre

 • Interpretacja wyników uzyskiwanych technikami sondowania typu „Direct Push”- dr Eugeniu Martac, Fugro  (Timbre_Szprotawa_18.09.2013_High_Resulution_Site_Characterisation_Eugeniu_Martac_Fugro)
 • Interpretacja wyników uzyskiwanych technikami dendorchemicznymi - Mette Algreen Nielsen, DTU (Timbre_Szprotawa_1809.2013_Tree coring_results_Mette_Nielsen_DTU)
 • Interpretacja wyników uzyskiwanych technikami analizy powietrza glebowego – Marcel Stalder, SolGeo (Timbre_Szprotawa_18.09.2013_Soilgas_interpretation_Marcel_Stalder_SolGeo)
 • Rezultaty badań fizykochemicznych wód podziemnych – Mariusz Kalisz, IETU  (Timbre_Szprotawa_workshop_17_09_2013_Groundwater_investigation_Mariusz_Kalisz_IETU)

 

Techniki rozpoznania stanu środowiska gruntowo-wodnego a dobór technik remediacyjnych

 • Techniki bioremediacji – Manfred Flum, SolGeo  (Timbre_Szprotawa_18.09.2013_Bioremediation_Manfred_Flum_SolGeo)
 • Techniki fitoremediacji Lauge Clausen, DTU  (Timbre_Szprotawa_18.09.2013_Phytoremediation_Lauge_Clausen_DTU)
 • Skojarzona technika chemiczna i biologiczna – Mariusz Kalisz IETU (Timbre_Szprotawa_workshop_17_09_2013_ISCO technique_Mariusz_Kalisz_IETU)

 

Kontakt z organizatorami:

Koordynator projektu Timbre

 

Stephan Bartke,

Email: timbre-info@ufz.de

tel: +49 341 235 1683

faks: +49 341 235 1836

Skype: stephan.bartke.ufz

 

Koordynator działań projektu Timbre w Polsce

 

Janusz Krupanek

 

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
ul. Kossutha 6, 40-844 Katowice, Polska

tel: +48 32 2546031 i +48 32 2540164; wew. 284, 140
faks: + 48 32 2541717
e-mail:
ietu@ietu.katowice.pl

17_09_2013_Former_Air_base_general_description

17_09_2013_Projekt_timbre

17_09_2013_Groundwater_investigation

17_09_2013_ISCO technique

Projekt timbre na konferencji EUROSOIL2012 – Call for Abstracts

Projekt timbre zostanie zaprezentowany na konferencji EUROSOIL 2012 “SOIL SCIENCE FOR THE BENEFIT OF MANKIND AND ENVIRONMENT”. Zwołamy specjalną Sesję (S 13.6) poświęconą “Dyskusji na  temat obecnego stanu wiedzy w zakresie metod, technologii i narzędzi a także międzynarodowego porównania”. Docenimy Twój udział w konferencji. Ogłosiliśmy Call for Abstracts na ustne i posterowe prezentacje. Dowiedz się więcej na temat tego spotkania na naszej angielskiej stronie internetowej.