System ekspercki

Pakiet zadaniowy 1: System ekspercki jako platforma informacji o innowacyjnych oraz powszechnie dostępnych  strategiach, technologiach i rozwiązanach (WP1)

Głównym celem WP1 jest opracowanie systemu eksperckiego organizującego wszystkie istotne informacje mające znaczenie dla rehabilitacji terenu zdegradowanego. System ten pozwoli na  wzmocnienie procesów remediacji przez  doskonalenie istniejących metod, technologii, narzędzi ukierunkowanych na „in-situ” i „on-site” kosztowo i energetycznie efektywne technologie. Służyć temu będzie rozwinięty system ekspercki analizy i klasyfikacji obecnie dostępnej informacji na temat terenów zdegradowanych (obejmujący przykładowo dostępne dane literaturowe oraz informacje o przeszłych projektach, programach i innych działaniach związanych z remediacją terenów zdegradowanych). System ekspercki umożliwi łatwy dostęp oraz przyjazną komunikację mającą służyć zbieraniu  informacji od partnerów i użytkowników.

Tak jak pokazano to na rysunku, opracowanie systemu eksperckiego będzie obejmowało następujące kroki: i) opracowanie Europejskiej inwentaryzacji praktycznych rozwiązań, technologii i instrumentów regeneracji terenów zdegradowanych; ii) opracowanie bazy danych dostępnej w sieci; iii) ocenę i rangowanie zgromadzonych podejść, metod oraz narzędzie regeneracji terenów zdegradowanych; iv) identyfikację luk metodycznych i technologicznych; v) opracowanie komunikacji z systemem eksperckim.

Experten-Informationssystem
Darstellung der Konzeption des Experten-Informationssystems