Siódmy Program Ramowy

Timbre jest projektem finansowanym w ramach Siódmego Programu Ramowego Komisji Europejskiej (7 PR). 7 PR skupia wszystkie, zorientowane na badania naukowe, inicjatywy dążące do realizacji celów wzrostu, konkurencyjności i zwiększenia zatrudnienia, równocześnie z programami Edukacji i Szkoleń oraz Funduszami Spójności działającymi na rzecz spójności regionalnej i konkurencyjności w Europie. Wszystkie te specyficzne programy promują i zachęcają do tworzenia europejskich obszarów doskonałości naukowej. Tutaj dowiesz się więcej o 7 PR.

Logo des Seventh Framework Programme
Logo des Seventh Framework Programme