Rozbiórka i ponowne wykorzystanie

Pakiet zadaniowy 5: Rozbiórka i ponowne wykorzystanie struktur oraz materiałów (WP5)

Obecnie wiele firm planuje budowę nowych obiektów biurowych, centrów handlowych w zamian za obecnie użytkowane budynki z lat 50 i 70 ubiegłego wieku. Obiekty te są z reguły zanieczyszczone materiałami zawierającymi zanieczyszczenia (np. azbest, włókna mineralne, metale ciężkie). Decyzja inwestora co do wybudowania nowego obiektu na istniejącej nieruchomości bądź na terenie niezabudowanym,  zależy od kosztów rewitalizacji istniejących obiektów.

Rozbiórka istniejącego standardowego obiektu administracyjnego np. o kubaturze 100000 m3 prowadzi do powstania materiału wyburzeniowego o objętości 25000 m3. Materiał wyburzeniowy obejmuje zarówno gruz betonowy lekki, materiały budowlane oraz materiały zanieczyszczone. Większa część gruzu może być, pod pewnymi warunkami, wykorzystana powtórnie. Procentowy udział materiału nadającego się do powtórnego wykorzystania zależy od wstępnej analizy struktury budynku, metody jego wznoszenia / separacji materiału oraz metod przetwarzania odpadów. 

W projekcie timbre opracowana zostanie, dla potrzeb inwestorów, procedura wdrażania standardowych technologii ponownego wykorzystania istniejących budynków oraz ochrony środowiska, takich jak przyjazne dla środowiska metody wyburzeniowe. Procedura ta będzie zgodna z istniejącymi krajowymi wymogami prawnymi. Ponieważ zagadnienie wyburzeń budynków i struktur budowlanych nie jest określone w prawie europejskim lub dyrektywach, w projekcie timbre zostanie przedstawiona propozycja standaryzacji tych procedur.