Problemy badawcze

Projekt timbre odnosi się do kilku istotnych problemów badawczych. Zarówno każdy z tych tematów oddzielnie, jak i łącznie, wskazują na program badań i rozwoju mający na celu wsparcie interesariuszy zaangażowanych w realizację projektów dotyczących remediacji terenów zdegradowanych. Menu znajdujące się po lewej stronie, umożliwia szybki dostęp do każdego z problemów badawczych, których dotyczą poszczególne pakiety zadaniowe projektu timbre.