Zastosowanie wyników projektu timbre

TIMBRE Obiekt w Hunedoara, Rumunia
TIMBRE Obiekt w Hunedoara, Rumunia

Projekt timbre ma na celu stworzenie  warunków dla lepszego zrozumienia remediacji megaobiektu oraz zachęcania interesariuszy do współuczestnictwa, którego istotą, jest to, że jedna strona nie może rozwijać się bez drugiej. Ponadto istotne jest, aby konsorcjum było w stanie  przeanalizować studia przypadków w różnych krajach o różnych kulturowych, ekologicznych i ekonomicznych uwarunkowaniach. Dzięki wysiłkowi partnerów prowadzących badania w zakresie poszczególnych problemów badawczych oraz współpracy z partnerami lokalnymi, projekt timbre będzie miał możliwość stworzenia solidnej platformy ukierunkowanej na doskonalenie procesów rewitalizacji europejskich terenów zdegradowanych.

Unikatową zaletą projektu timbre jest dostępność do rejestrów i stron internetowych, które mogą zostać wykorzystane w ramach studiów przypadków dla celów demonstracji praktycznego zastosowania metod rewitalizacji terenów zdegradowanych, technologii i narzędzi. Dostępne strony internetowe i rejestry reprezentują przeciętne warunki europejskie pod względem lokalizacji, warunków panujących na terenie i poza terenem obiektów oraz wykorzystywane są dla celów testowania metod i pilotowych zastosowań technologii.

Aby dowiedzieć się więcej o obiektach projektu timbre, sprawdź ich szczegółowe opisy, które  zostaną wkrótce zamieszczone.

Obiekty demonstracyjne projektu timbre

  • ECO SID - Hunedoara – Rumunia,
  • Szprotawa – województwo lubuskie - Polska,
  • Solec Kujawski - województwo kujawsko-pomorskie - Polska,
  • Ostramo Oil Lagoons Ostrava – Region Morawsko-Śląski - Republika Czeska, 
  • Vaňkovka Brno – Morawy Południowe -  Republika Czeska, 
  • Potsdam Krampnitz – Brandenburgia  – Niemcy.

Zakres projektu timbre / rejestry obiektów

  • GESA mbH Leipzig – Saksonia – Niemcy
  • BBG mbH Zossen – Brandenburgia – Niemcy

Mapa obiektów projektu timbre, zlokalizowanych w Centralnej i Wschodniej Europie

Mapa obiektów projektu timbre, zlokalizowanych  w Centralnej i Wschodniej Europie
Mapa obiektów projektu timbre, zlokalizowanych w Centralnej i Wschodniej Europie