Zintegrowane planowanie i ocena możliwości ponownego zagospodarowania terenu

Kontynuując zakończone sukcesem warsztaty eksperckie w Zielonej Górze 2012 pt.: „Rewitalizacja terenów zdegradowanych w Polsce – stan badań”, w których wzięło udział  około 70 uczestników, realizatorzy projektu Timbre, mają przyjemność zaprosić Państwa ponownie do Zielonej Góry na warsztaty ewaluacyjne i szkoleniowe pt.

„Zintegrowane planowanie i ocena możliwości ponownego zagospodarowania terenu”

Warsztaty odbędą się w dniu 5 marca 2013 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego województwa lubuskiego w Zielonej Górze

Pobierz tutaj pierwsze ogłoszenie o spotkaniu oraz formularz rejestracyjny.

Projekt Timbre – „Racjonalne usprawnianie przekształcania  terenów zdegradowanych w Europie„ - ma na celu wsparcie interesariuszy w przełamaniu istniejących barier przekształcania terenów zdegradowanych przez opracowanie i zapewnienie pakietów technologii, podejść i narzędzi zarządzania, łatwo dostosowanych do potrzeb użytkowników, a służących remediacji tych terenów oraz planowaniu ich ponownego wykorzystania.

Celem zorganizowania warsztatów jest przedstawienie i omówienie metod i narzędzi wypracowanych w ramach projektu Timbre służących  zintegrowanemu planowaniu i ocenie możliwości ponownego zagospodarowania mega-obiektów na przykładzie terenu modelowego jakim jest dawna baza wojsk radzieckich w Szprotawie.

Zapraszamy przedstawicieli władz miejskich, konsultantów i firmy odpowiedzialne za nadzór i prowadzenie działań regeneracyjnych:  planistów, deweloperów, prywatnych konsultantów, menadżerów, przedstawicieli administracji publicznej, inwestorów, ubezpieczycieli zainteresowanych oceną efektywności ekonomicznej i środowiskowej oraz stopniem zrównoważoności przekształcenia mega-obiektów, którzy chcą poznać proponowane w projekcie metody i narzędzia oraz ocenić zasadność ich wykorzystania. Zapraszamy także  innych interesariuszy. takich jak organizacje pozarządowe i inne osoby, które chcą wymienić się doświadczeniem i wiedzą. 

Pobierz tutaj pierwsze ogłoszenie o spotkaniu oraz formularz rejestracyjny. 

Udział w warsztatach jest nieodpłatny. Spotkanie prowadzone będzie w języku polskim. Zapewnione będzie tłumaczenie na język angielski. Dodatkowe informacje zostaną zamieszczone na niniejszej stronie internetowej.

Międzynarodowa Konferencja

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA REWITALIZACJI TERENÓW ZDEGRADOWANYCH
oraz
III Międzynarodowa Konferencja Sieci CABERNET ZARZĄDZANIE TERENAMI MIEJSKIMI

2- 4 października 2012, USTROŃ

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego w Lędzinach, Europejska Sieć Zrównoważonej Odnowy Terenów Poprzemysłowych CABERNET oraz Projekt CircUse  wspólnie organizują w dniach 2-4 października 2012 w Ustroniu VI Międzynarodową Konferencję Naukową Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych oraz III Międzynarodową Konferencję Sieci CABERNET Zarządzanie Terenami Miejskimi. Czytaj więcej >>

W dniach 28-29 marca 2012 roku serdecznie zapraszamy na warsztaty w ramach projektu TIMBRE

Szprotawa Ratusz
Szprotawa Ratusz

W pierwszym dniu – 28 marca – w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze odbędą się warsztaty na temat „Rewitalizacja terenów zdegradowanych w Polsce – stan badań”. Serdecznie zapraszamy na to spotkanie wszystkich zainteresowanych opracowaniem wspólnych rozwiązań w zakresie regeneracji terenów poprzemysłowych. Szczegółowe informacje, plan warsztatów oraz formularz rejestracyjny znajdziecie Państwo tutaj.

Druga część warsztatów pt. „Wspieranie działań rewitalizacyjnych na zanieczyszczonych terenach w Szprotawie. Prace badawcze projektu TIMBRE oraz potrzeby interesariuszy i naukowców” odbędzie się 29 marca 2012 roku w Urzędzie Miasta w Szprotawie. W Szprotawie znajduje się modelowy teren na którym sprawdzane będą opracowane w projekcie rozwiązania którym jest teren po byłej bazie lotniczej wojsk radzieckich (JAR). Do udziału w warsztatach zapraszamy regionalnych i lokalnych ekspertów oraz wszystkich zainteresowanych historią oraz przyszłością byłej bazy lotniczej JAR. Celem spotkania w Szprotawie jest aktywny dialog władz regionalnych i lokalnych, ekspertów i naukowców, jak również obywateli zainteresowanych zagospodarowaniem tego terenu. Szczegółowe informacje, plan warsztatów oraz formularz rejestracyjny znajdziecie Państwo tutaj.

Logos von Eco Sid, timbre und der Stadt Hunedoara
Logos von Eco Sid, timbre und der Stadt Hunedoara

04.10.2011: Seminarium projektu Timbre w  Hunedoara, Rumunia

Projekt timbre informuje o pierwszym spotkaniu ekspertów i interesariuszy  na temat obszaru badawczego w Hunedoara, Rumunia. W celu zapewnienia ekonomicznie uzasadnionego oraz użytecznego pod względem technicznym wdrożenia technologii, strategii i narzędzi, niezmiernie ważne jest lesze zrozumienie specyfiki regionu, instrumentów politycznych i percepcji lokalnych interesariuszy i decydentów. Spotkanie, które odbędzie się 11 i 12 października w Hunedoara ma na celu przedstawienie projektu timbre wszystkim interesariuszom z regionu. Spotkanie stanowi okazję, aby poznać oczekiwania interesariuszy i ekspertów a także potrzeb w odniesieniu do projektu timbre. Ponadto nawiązana zostanie współpraca między partnerami projektu timbre a  interesariuszami i ekspertami. Burmistrz Hunedoary i Prefekt Okręgu a także reprezentanci administracji państwowej potwierdzili swój udział w spotkaniu. Dowiedz się więcej o seminarium na rumuńskiej  sekcji  naszej angielskiej strony internetowej.

tl_files/music_academy/background.gif

26.07.2011: Projekt timbre na konferencji EUROSOIL2012 – Call for Abstracts

Projekt timbre zostanie zaprezentowany na konferencji EUROSOIL 2012 “SOIL SCIENCE FOR THE BENEFIT OF MANKIND AND ENVIRONMENT”. Zwołamy specjalną Sesję (S 13.6) poświęconą “Dyskusji na  temat obecnego stanu wiedzy w zakresie metod, technologii i narzędzi a także międzynarodowego porównania”. Docenimy Twój udział w konferencji. Ogłosiliśmy Call for Abstracts na ustne i posterowe prezentacje. Dowiedz się więcej  na temat tego spotkania na naszej angielskiej stronie internetowej.

tl_files/music_academy/background.gif

09.06.2011: Spotkanie rozpoczynające projekt timbre

Participants of timbre Kick-off / 1st Annual Meeting in Leipzig, Germany - June 2011

Uczestnicy spotkania rozpoczynającego projekt timbre  /  Pierwsze coroczne spotkanie w Lipsku, Niemcy – czerwiec 2011

Na spotkaniu rozpoczynającym projekt timbre  /  Pierwszym corocznym  spotkaniu,  spotkali się partnerzy projektu, aby nawiązać bliską współpracę, uzgodnić indywidualne cele uczestnictwa w projekcie i określić zakres kompetencji w realizacji działań. Integralną częścią spotkania był udział i wymiana poglądów  z  międzynarodowymi ekspertami  na Trzecim Sympozjum Centrum Kompetencyjnego TASK.

tl_files/music_academy/background.gif

10.04.2011: Projekt timbre na Konferencji Terenów Zdegradowanych

W Konferencji na temat terenów zdegradowanych, która odbyła się 4-6 kwietnia 2011 w Filadelfii,  Stany Zjednoczone Ameryki, uczestniczyło ponad 6 500 krajowych i lokalnych kreatorów polityki, inżynierów, projektantów oraz prywatnych  deweloperów. Projekt timbre uczestniczył w Sesji Posterowej. Uczestnikom konferencji zaprezentowano podejście zastosowane w projekcie timbre.

tl_files/music_academy/background.gif

04.02.2011: Spotkanie rozpoczynające projekt HOMBRE


Projekt HOMBRE jest, podobnie jak projekt timbre,  realizowany w ramach 7 PR UE. Celem projektu jest wspieranie zrównoważonego wykorzystania terenów i rewitalizacja terenów zdegradowanych w Europie. Osoby reprezentujące projekt timbre uczestniczyły w spotkaniu rozpoczynającym projekt HOMBRE w Utrecht.

tl_files/music_academy/background.gif

30.06.2010: Rozpoczęcie Projektu timbre

 
Participants of timbre's first meeting in 2010.

Uczestnicy pierwszego spotkania projektu timbre w 2010 roku.

Pierwsze, nieformalne spotkanie projektu timbre odbyło się 30 czerwca 2010 roku w Lipsku, w Niemczech. Zorganizowane w centrum UFZ,  Drugie Sympozjum Centrum Kompetencyjnego  Task na temat “Powtórnego wykorzystania zanieczyszczonych obszarów“ stanowiło okazję do spotkania w sprawie projektu timbre.