Projekt-KoordinationKoordynacja projektu

Projekt timbre jest koordynowany przez Helmholtz-Centre for Environmental Research - UFZ, Lipsk, Niemcy.Centrum UFZ powstało w 1991 roku. Jest to pierwsze centrum powołane przez Stowarzyszenie Helmholtz, którego działalność dotyczy wyłącznie badań na rzecz środowiska. W Centrum zatrudnionych jest ponad 900 osób. Dzięki naukowej wiedzy specjalistycznej w zakresie badania i monitorowania dynamiki wykorzystania terenów, w szczególności zdegradowanych, otwartego kopalnictwa i innych terenów przemysłowych, UFZ ma nie tylko doświadczenie, lecz także możliwości i środki, aby koordynować projekt timbre. Szeroki zakres dyscyplin nauk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem ekonomii, prawa, socjologii i nauk politycznych a także współpraca z innymi departamentami zajmującymi się naukami przyrodniczymi, w szczególności z Departamentem Remediacji Wód Podziemnych, stanowi rzetelną podstawę do prowadzenia badań interdyscyplinarnych. Centrum UFZ uczestniczyło w ponad 130 projektach współfinansowanych przez Komisję Europejską i kilku projektach krajowych, z których część dotyczyła wypracowania innowacyjnych metod i technologii zrównoważonego wykorzystania terenów i rewitalizacji terenów zdegradowanych. W konsekwencji, centrum UFZ jest ściśle powiązane z narodowymi i międzynarodowymi uniwersytetami, instytutami naukowymi, przemysłem i sektorem publicznym.