Warning: imagecreatefromjpeg(): gd-jpeg: JPEG library reports unrecoverable error: in /is/htdocs/wp11029771_LH4BRYYZ7D/www/timbre/system/libraries/Controller.php on line 910
#0 [internal function]: __error(2, 'imagecreatefrom...', '/is/htdocs/wp11...', 910, Array)
#1 /is/htdocs/wp11029771_LH4BRYYZ7D/www/timbre/system/libraries/Controller.php(910): imagecreatefromjpeg('/is/htdocs/wp11...')
#2 /is/htdocs/wp11029771_LH4BRYYZ7D/www/timbre/system/libraries/Controller.php(2768): Controller->getImage('tl_files/timbre...', '150', '100', 'crop')
#3 /is/htdocs/wp11029771_LH4BRYYZ7D/www/timbre/system/modules/frontend/ContentGallery.php(267): Controller->addImageToTemplate(Object(stdClass), Array, 0, 'lightbox[lb1014...')
#4 /is/htdocs/wp11029771_LH4BRYYZ7D/www/timbre/system/modules/frontend/ContentElement.php(139): ContentGallery->compile()
#5 /is/htdocs/wp11029771_LH4BRYYZ7D/www/timbre/system/modules/frontend/ContentGallery.php(74): ContentElement->generate()
#6 /is/htdocs/wp11029771_LH4BRYYZ7D/www/timbre/system/libraries/Controller.php(415): ContentGallery->generate()
#7 /is/htdocs/wp11029771_LH4BRYYZ7D/www/timbre/system/modules/frontend/ModuleArticle.php(173): Controller->getContentElement('1014')
#8 /is/htdocs/wp11029771_LH4BRYYZ7D/www/timbre/system/modules/frontend/Module.php(140): ModuleArticle->compile()
#9 /is/htdocs/wp11029771_LH4BRYYZ7D/www/timbre/system/modules/frontend/ModuleArticle.php(71): Module->generate()
#10 /is/htdocs/wp11029771_LH4BRYYZ7D/www/timbre/system/libraries/Controller.php(348): ModuleArticle->generate(false)
#11 /is/htdocs/wp11029771_LH4BRYYZ7D/www/timbre/system/libraries/Controller.php(221): Controller->getArticle('440', false, false, 'main')
#12 /is/htdocs/wp11029771_LH4BRYYZ7D/www/timbre/system/modules/frontend/PageRegular.php(71): Controller->getFrontendModule('0', 'main')
#13 /is/htdocs/wp11029771_LH4BRYYZ7D/www/timbre/index.php(198): PageRegular->generate(Object(DB_Mysql_Result))
#14 /is/htdocs/wp11029771_LH4BRYYZ7D/www/timbre/index.php(333): Index->run()
#15 {main}

Warning: imagecreatefromjpeg(): '/is/htdocs/wp11029771_LH4BRYYZ7D/www/timbre/tl_files/timbre/Intern/5 Sites/Hunedoara/Workshop October 2011/IMG_2190.JPG' is not a valid JPEG file in /is/htdocs/wp11029771_LH4BRYYZ7D/www/timbre/system/libraries/Controller.php on line 910
#0 [internal function]: __error(2, 'imagecreatefrom...', '/is/htdocs/wp11...', 910, Array)
#1 /is/htdocs/wp11029771_LH4BRYYZ7D/www/timbre/system/libraries/Controller.php(910): imagecreatefromjpeg('/is/htdocs/wp11...')
#2 /is/htdocs/wp11029771_LH4BRYYZ7D/www/timbre/system/libraries/Controller.php(2768): Controller->getImage('tl_files/timbre...', '150', '100', 'crop')
#3 /is/htdocs/wp11029771_LH4BRYYZ7D/www/timbre/system/modules/frontend/ContentGallery.php(267): Controller->addImageToTemplate(Object(stdClass), Array, 0, 'lightbox[lb1014...')
#4 /is/htdocs/wp11029771_LH4BRYYZ7D/www/timbre/system/modules/frontend/ContentElement.php(139): ContentGallery->compile()
#5 /is/htdocs/wp11029771_LH4BRYYZ7D/www/timbre/system/modules/frontend/ContentGallery.php(74): ContentElement->generate()
#6 /is/htdocs/wp11029771_LH4BRYYZ7D/www/timbre/system/libraries/Controller.php(415): ContentGallery->generate()
#7 /is/htdocs/wp11029771_LH4BRYYZ7D/www/timbre/system/modules/frontend/ModuleArticle.php(173): Controller->getContentElement('1014')
#8 /is/htdocs/wp11029771_LH4BRYYZ7D/www/timbre/system/modules/frontend/Module.php(140): ModuleArticle->compile()
#9 /is/htdocs/wp11029771_LH4BRYYZ7D/www/timbre/system/modules/frontend/ModuleArticle.php(71): Module->generate()
#10 /is/htdocs/wp11029771_LH4BRYYZ7D/www/timbre/system/libraries/Controller.php(348): ModuleArticle->generate(false)
#11 /is/htdocs/wp11029771_LH4BRYYZ7D/www/timbre/system/libraries/Controller.php(221): Controller->getArticle('440', false, false, 'main')
#12 /is/htdocs/wp11029771_LH4BRYYZ7D/www/timbre/system/modules/frontend/PageRegular.php(71): Controller->getFrontendModule('0', 'main')
#13 /is/htdocs/wp11029771_LH4BRYYZ7D/www/timbre/index.php(198): PageRegular->generate(Object(DB_Mysql_Result))
#14 /is/htdocs/wp11029771_LH4BRYYZ7D/www/timbre/index.php(333): Index->run()
#15 {main}

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /is/htdocs/wp11029771_LH4BRYYZ7D/www/timbre/system/functions.php:134) in /is/htdocs/wp11029771_LH4BRYYZ7D/www/timbre/system/libraries/Template.php on line 230
#0 [internal function]: __error(2, 'Cannot modify h...', '/is/htdocs/wp11...', 230, Array)
#1 /is/htdocs/wp11029771_LH4BRYYZ7D/www/timbre/system/libraries/Template.php(230): header('Content-Type: t...')
#2 /is/htdocs/wp11029771_LH4BRYYZ7D/www/timbre/system/modules/frontend/FrontendTemplate.php(187): Template->output()
#3 /is/htdocs/wp11029771_LH4BRYYZ7D/www/timbre/system/modules/frontend/PageRegular.php(142): FrontendTemplate->output()
#4 /is/htdocs/wp11029771_LH4BRYYZ7D/www/timbre/index.php(198): PageRegular->generate(Object(DB_Mysql_Result))
#5 /is/htdocs/wp11029771_LH4BRYYZ7D/www/timbre/index.php(333): Index->run()
#6 {main}
Workshop 2011 in Hunedoara - timbre project

12.10.2011: Seminarium projektu Timbre w Hunedoara, Rumunia

Timbre Symposium in Hunedoara, Rumänien
Timbre Symposium Hunedoara

Projekt timbre informuje o pierwszym spotkaniu ekspertów i interesariuszy  na temat terenu badawczego w Hunedoara w Rumunii. W celu zapewnienia ekonomicznie uzasadnionego oraz użytecznego pod względem technicznym wdrożenia  technologii, strategii i narzędzi, niezmiernie ważne jest lepsze  zrozumienie specyfiki regionu, instrumentów politycznych i percepcji lokalnych interesariuszy i decydentów. Spotkanie, które odbędzie się 11 i 12 października w Hunedoara ma na celu przedstawienie  projektu timbre wszystkim interesariuszom z regionu. Spotkanie stanowi okazję, aby poznać oczekiwania interesariuszy i ekspertów a także potrzeby  w odniesieniu do projektu timbre. Ponadto nawiązana zostanie współpraca między partnerami projektu timbre a  interesariuszami i ekspertami. Burmistrz  Hunedoary i Prefekt Okręgu a także reprezentanci administracji państwowej potwierdzili swój udział w spotkaniu. Dowiedz się więcej o seminarium na rumuńskiej  sekcji  naszej angielskiej strony internetowej.

[poniższy fragment stanowi cytat pochodzący z sekcji : Nowości - powyżej]