Angażowanie innych podmiotów

Projekt timbre nie stanowi zamkniętego naukowego koła. Zamierzeniem projektu jest, aby przyniósł on korzyści interesariuszom i ekspertom zaangażowanym w rewitalizację megaobiektu lub mających związek z tymi procesami przez planowanie, ocenę lub zarządzanie. A zatem,  zachęcamy Państwa do włączenia się w nasze działania.

Bardzo cenimy Państwa zainteresowanie i zaangażowanie, rekomendacje i wsparcie dalszych naszych działań, wdrażania metod, narzędzi i technologii na rzecz bardziej zrównoważonej i efektywnej remediacji  megaobiektów.

Jest wiele możliwości, jakie daje zaangażowanie w projekt timbre. Proszę, kliknij w poniższy link aby znaleźć więcej informacji na ten temat.

Szkolenia i spotkania projektu timbre – w ramach projektu timbre zaplanowanych zostało szereg seminariów i spotkań z udziałem praktyków i naukowców. Spotkania te obejmują szkolenia  adresowane do praktyków i naukowców na różnych szczeblach. Celem spotkań jest włączenie ich w proces powstawania platformy  projektu timbre. Spotkania projektu timbre stanowią możliwość nawiązania bezpośrednich kontaktów  z partnerami projektu.

Lista mailingowa – Chcesz dostać się na listę mailingową naszych spotkań? Chcesz być informowanym o rezultatach projektu timbre? Wpisz się do naszej listy mailinigowej [dostępna tylko w języku angielskim]

Współpraca – Dowiedz się o kampaniach, projektach i instytucjach które współpracują z projektem timbre oraz powodach, dla których to robią.

Doświadczenia i opinie [tylko w języku angielskim] – Możesz podzielić się z osobami odwiedzającymi naszą angielską stronę internetową swoim doświadczeniem i opiniami dotyczącymi rewitalizacji megaobiektów.