Výzkumná témata z timbre

Projekt timbre se skládá z několika hlavních výzkumných okruhů. Každé z těchto výzkumných témat samostatně i jako celek představuje silný výzkumný a vývojový potenciál zaměřený na posílení a zvýhodnění všech zainteresovaných aktérů podílejících se na projektech regenerace brownfields. Výběr z menu v levé části obrazovky nabízí rychlý přístup uživatelů ke každému z těchto témat, která jsou v projektu timbre popsána v rámci jednotlivých pracovních bloků (WP).