Spolupráce

Projekt timbre hledá vzájemně prospěšnou partnerskou spolupráci ve snaze sloučit zájmy cílové skupiny, zajistit praktickou proveditelnost výsledků projektu a zlepšit realizaci prováděných opatření a diseminaci. Na spolupráci s projektem timbre se podílí několik společností, projektů a institucí zainteresovaných na regeneraci brownfields.

Zde se můžete blíže informovat o společnostech, projektech a institucích, které spolupracují s projektem timbre. Dále také o důvodech, které je k tomu vedou. Pokud máte pocit, že rovněž vaše organizace či instituce může těžit ze spolupráce s projektem timbre, neváhejte nás prosím kontaktovat.

EU FP7 – Projekt HOMBRE

HOMBRE je stejně jako projekt timbre projektem  7. rámcového programu. Projekt HOMBRE podporuje názor, že by regenerace brownfields měla být prosazována pomocí názorných příkladů. Vizí projektu je rozvinout holistické řízení regenerace brownfields (HOMBRE) a dosáhnout tak vývoje nulového stavu brownfields. Bude vyvinut BF navigátor, který pomůže lépe pochopit životní cyklus města, a tím včas rozpoznat a předejít hrozícímu vzniku brownfields. Dále lépe implementovat tvrdé technologie a tvořivější řešení vycházející z měkkých technologií, které usnadní nákladově efektivnější, včasnou a trvale udržitelnou regeneraci brownfields. Díky společnému zájmu o téma trvale udržitelných a účinných regeneračních procesů a nástrojů přinášejí oba projekty vzájemné výhody. Oba projekty vzájemně spolupracují. Více o projektu HOMBRE: www.zerobrownfields.eu.

Partnerství pro české brownfieldy

Projekt „Partnerství pro české brownfieldy“ (CZ.1.07/2.4.00/17.0033 – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost) je zaměřen na výměnu zkušeností v oblasti regenerace brownfields. Regenerace brownfields a obnova městského prostoru se stává hlavním tématem rozvoje českých měst a regionů, což klade významné nároky nejen na vzdělávání, ale i praxi. Transfer znalostí a výměna poznatků je v současné době založen především na vzájemných kontaktech mezi zainteresovanými odborníky, nicméně s absencí přípravy jejich nové generace. Projekt „Partnerství pro české brownfieldy“ reaguje na tuto situaci a inspiruje se příklady obdobných profesních platforem a sítí, které fungují v zahraničí. – Hlavním cílem projektu a jeho spolupráce s TIMBRE WP7 je spojit vzdělávání, školení a výzkum s praxí. Cílem projektu je tedy vytvořit „Platformu na podporu regenerace brownfields“ a seznámení mladé generace s know-how v oboru regenerace brownfields. Pro více informací o projektu prosím klikněte zde http://fast10.vsb.cz/brownfield/en/.

TASK

Obzvláště s přihlédnutím k efektivní diseminaci výsledků projektu timbre spolupracujeme s centrem TASK. TASK (The Terra- Aqua- und Site Remediation Centre of Competence, Lipsko) usiluje o zvýšení povědomí o technologiích, akceptaci  nových inovačních technologií a konceptů v oblasti čištění půdy a spodních vod, revitalizace a regenerace kontaminovaných ploch. TASK účelově podporuje šíření a zefektivnění využití existujících německých a mezinárodních znalostí a zkušeností. TASK má na starosti specifickou aplikaci výsledků výzkumu s vysoce inovačním potenciálem, podporuje a posiluje umisťování výzkumných produktů na národním a mezinárodním trhu. TASK je  podporován sítí zkušených vědců a poradců, představitelů administrativy, ale i zástupci průmyslu a politiky. Timbre je velmi rád, že může těžit ze znalostí TASKu a spolupracovat na vybraných diseminačních aktivitách, jež umožňují kvalitněji rozšiřovat uplatňování a propagaci výsledků timbre a přesahují dokonce i původní aspirace projektu. Na druhou stranu, timbre podporuje TASK v šíření znalostí z oblasti nejnovějších regeneračních technologií pro megasites. O TASKu se dozvíte více na http://www.task-leipzig.info.

BBG

Vláda spolkové republiky Brandenbursko převzala zdarma, zato však se všemi břemeny,  od spolkové vlády Německa 100 000 hektarů ploch po někdejší sovětské armádě. K tomu, aby mohlo dojít k úspěšné přeměně těchto nejrůzněji  znečištěných, avšak sociálně a ekonomicky důležitých ploch, byla založena Brandenburgische Boden Gesellschaft (BBG), Zossen. Po téměř dvou desetiletích působení byly prodány většiny ploch v městských oblastech, zatímco venkovské plochy stále čekají na využití. Na regeneraci čeká zhruba 20 000 hektarů, které jsou vzhledem ke svému znečištění a méně příznivé lokaci obzvláště obtížně prodejné. BBG zajišťuje přístup ke katalogu různých ploch, který bude sloužit pro tvorbu prioritizačního nástroje a práci na faktorech úspěšnosti regenerace brownfields v rámci projektu timbre. BBG má zájem na tom, aby jako jeden z prvních profitoval z tohoto řešení. O BBG se dozvíte více na : http://bbg-immo.de/objekte/index.php?lang=en.