Školení /akce

Mimo působnost projektu timbre bude odborníkům a výzkumníkům otevřena řada konferencí a workshopů či seminářů. Tyto akce zahrnují tréninkové aktivity určené odborníkům a výzkumníkům všech úrovní a chtějí přispět ke zviditelnění nástrojové platformy projektu timbre.

Cílová skupina, které jsou určeny výsledky projektu, zahrnuje odborníky na regeneraci brownfields stejně jako inženýrské společnosti, vývojové projektanty, ale rovněž také místní, regionální a národní výkonné činitele a zástupce z řad správy či výzkumu. Budou osloveni především pomocí opatření zaměřených na moderní školení. Školící program projektu timbre oslovuje především profesním kontextem, do kterého je začleněna regenerace brownfields.

Stěžejní témata, jako jsou výzkumné metody, vyhodnocení rizik, životní cyklus výrobků, inovativní technologie, environmentální rozhodnutí a utváření politiky, utvoří soudržný rámec pro běžné porozumění mezi různými skupinami aktérů začleněnými do procesu regenerace brownfields.

Nechte se pravidelně informovat o nejnovějších akcích – přihlaste se k emailovému odběru novinek. [dostupný pouze v angličtině].

1.-2. března 2012: Seminar v Ostrava-Poruba

Logo Partnerství pro české brownfieldy
Logo Partnerství pro české brownfieldy

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava pořádá v rámci projektu Partnerství pro české brownfieldy ve spolupráci s projektem TIMBRE seminář na téma


"ReDevelopment – PPP, management, financování a legislativní rámec regenerace brownfieldů",


který se bude konat v konferenční místnosti Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i., Ostrava-Poruba, ve dnech 1.-2. března 2012. Bližší informace včetně programu semináře naleznete zde.

 

tl_files/timbre/Intern/4 Work Packages/WP7/WP3_20120203_Ostrava.jpg

 

Leták si můžete stáhnout zde.

12.10.2011: Workshop timbre v Hunedoaře, Rumunsko

Workshop timbre v Hunedoaře, Rumunsko
Workshop timbre v Hunedoaře, Rumunsko

Projekt timbre oznámil svou první akci pro odborníky a zainteresované aktéry v rámci své testovací plochy v Hunedoaře v Rumunsku. Akce je pořádána s cílem hlubšího pochopení specifik rumunského kontextu regenerace brownfields, pochopení místních regionálně politických nástrojů a zkoumání percepce regenrace brownfields místními zainteresovanými aktery, pro které jsou připraveny ekonomicky proveditelné a technologicky užitečé aplikace, strategie a nástroje. Tato akce, která se uskuteční 11. 12. října v Hunedoaře, si proto klade za cíl seznámit všechny zainteresované aktéry v daném regionu s projektem timbre a shromáždit informace  vyjadřující jejich očekávání a potřeby v oblasti regenerace brownfields. Bude rozvinuta  spolupráce mezi partnery projektu timbre a zainteresovanými aktéry a odborníky. Svou účast mimo jinými potvrdil starosta města Hunedoara,  prefekt kraje a také rumunské vlády.

Více se dozvíte na našich rumunských nebo anglických webových stránkách.

26.07.2011: timbre na konferenci EUROSOIL 2012 – Výzva k zasílání abstraktů

Logo konferenci EUROSOIL 2012

Projekt timbre se zúčastní příští konference EUROSOIL 2012, “SOIL SCIENCE FOR THE BENEFIT OF MANKIND AND ENVIRONMENT”. V rámci konference bude organizována sekce (S 13.6.) pod názvem “A Discussion of State-of-the-Art Approaches, Technologies and Tools, and Comparison with International Context”. Uvítáme také váš příspěvek, proto byla vyhlášena výzva k zasílání abstraktů pro přednášky a postery. O této akci se dozvíte více na našich anglických webových stránkách.