Projektový management

Pracovní blok 8: Projektový management

Projekt timbre zahrnuje vhodné řídící struktury, které zaručují integraci a koordinaci všech aspektů projektu a včasnou realizaci výsledných produktů.

Specifickými cíli tohoto WP je vytvoření projektové řídící struktury, celkové zajištění koordinace projektu, organizace efektivního toku informací a jejich integrace napříč WP a partnery, synchronizace a integrace všech aktivit v rámci projektu a sladění s celkovými cíli a vizemi projektu. Dále ustanovení a aplikace provozního, plánovacího a monitorovacího systému propojeného s výsledky projektu (produkty) ve smyslu požadovaných prostředků (čas a náklady) a včasné zajištění, zahájení a dohled nad kontinuálním vzděláváním mezi různými WP.