timbre – Nástroje pro zlepšování procesu regenerace brownfields v Evropě

Regenerace brownfields v členských zemích Evropské unie je nezbytná pro trvale udržitelné využívání půdních ploch. Rozsáhlá území, která původně sloužila vojenským, těžebním nebo komerčním účelům, jsou často zamořena vysokým stupněm komplexní kontaminace. Tato území jsou považována za problematická, mnoho z nich se stalo plochami brownfields, které ohrožují rozvoj okolních obcí. Brownfields  nejenže ohrožují cennou půdu a vodní zdroje, ale představují také hrozbu pro přírodu i lidské zdraví, stejně jako zvýšené ekonomické a sociální náklady.

 

Přestože existuje mnoho užitečných a inovativních technologií pro čištění území spolu s nástroji na podporu rozhodovacího procesu, velmi zřídka dochází k jejich aplikaci a využití jejich plného potenciálu. Nedostatečné povědomí o těchto nástrojích občas zapříčiní stav, kdy  vlastníci, manažeři, místní správa a jiní zainteresovaní aktéři nevyužívají při regeneraci brownfields nejlepší dostupné technologie a nástroje na podporu rozhodovacího procesu.

 

Přesto je možné udržitelně revitalizovat velký počet megasites, pokud jsou využívány účinné technologie, varianty nového využití jsou podrobovány holistickému hodnocení a pokud jsou brány v potaz relevantní rizika. Timbre jako evropský výzkumný projekt 7. rámcového programu EU si klade za cíl podporovat konečné uživatele v překonávání existujících překážek pomocí rozvíjení a poskytování speciálně upravených a cílených balíčků technologií, přístupů a řídících nástrojů určených k naplánování obnovy a oživení megasites.

 

Projekt timbre bude podporovat regeneraci megasites s využitím nejmodernějších informací, technologií a nástrojů. Výzkum v Timbre také zahrnuje zkoumání kulturních a administrativních specifik regenerace brownfields, typických pro jednotlivé oblasti. Projekt zlepší integrovaná hodnocení možností regenerace brownfields na příkladě konkrétních ploch a usnadní management portfolií kontaminovaných ploch tím, že svými nástroji stanoví správné priority. Kromě toho budou pro uživatele uspořádána cílená školení a informačních kurzy.