Partneři & IAB

Timbre sdružuje 15 partnerů, kteří mají rozsáhlé zkušenosti s vývojem dlouhodobě udržitelných přístupů, technologií a nástrojů pro obnovu nevyužitých ploch brownfields. Projekt je   podporován Mezinárodní poradní komisí (IAB), složenou z renomovaných odborníků.

O partnerech a IAB se dozvíte více v těchto odkazech.