Expertní systém

blok 1 (WP1): Expertní systém jako informační platforma pro inovativní a široce využitelné strategie, technologie a řešení 

Hlavním cílem WP1 je vývoj expertního systému, který bude shromažďovat všechny dostupné informace týkající se průběhu regenerace brownfields. S cílem vylepšení existujících metod, technologií, nástrojů pro regeneraci brownfields bude v rámci WP1 vyvinut odborný systém pro shromažďování, analýzu a klasifikaci dostupných informací o brownfieldech (např. z dostupné literatury, dostupných dat a dalších informací zabývajících se regenerací brownfields). Odborný systém umožní snadný přístup a intuitivní propojení pro účely sběru informací od/pro partery a konečné uživatele.

Jak je také uvedeno na následujícím obrázku, níže následují jednotlivé fáze vývoje expertního systému:

i) vypracování rozsáhlé databáze zahrnující praktická řešení, technologie a nástroje pro regeneraci brownfields (v rámci EU); ii) tvorba designu webové databáze projektu timbre; iii) vyhodnocení a roztřídění shromážděných přístupů, metod a nástrojů pro regeneraci brownfields; iv) identifikace metodických a technologických nedostatků a v) vývoj expertního systému.


Zastoupení koncepce systému odborných informací
Zastoupení koncepce systému odborných informací