Diseminace

Pracovní blok 7: Webová platforma, přesah, diseminace

WP7 vypracuje webové stránky orientované na konečného uživatele, webovou informační platformu a specifické školící příležitosti a akce.

Využití a zavádění ekologických technologií pro regeneraci brownfields lze souhrnně označit jako prováděné s dobrými výsledky prospěšnými nástroji, které jsou však ve smyslu PR a integrace sociálně-kulturních a technických aspektů nedostačující. Na úrovni EU sice existují nápomocné webové stránky, ty ale nefungují tak, jak by měly (pokud jsou vůbec aktualizovány).

Všeobecně vzato je pro regionální/místní zainteresované aktéry regenerace brownfields tento typ informací z technického hlediska velmi obtížně dostupný. Projekt timbre proto poskytne unikátní informační centrum vyhrazené strategiím pro rozvoj brownfields, včetně popisu a celé řady nabízených originálních technologií (fytoremediační technologie, technologie proplachování půdy) a nástroje (odborný systém, socioekonomický systém, prioritizační nástroje, finanční hodnotící nástroj pro dekonstrukci a opětovné použití znečištěných materiálů) vyvinuté v projektu timbre. 

Aby byla zajištěna diseminace výsledků projektu timbre, budou pořádány speciální školící kurzy zaměřené na koncového uživatele, doprovázené příslušně strukturovanou publikací, jež bude splňovat požadavky majitelů, projektantů, regulačních orgánů a dalších aktérů regenerace brownfields.